لذت مطالعه کتاب تاریخ تمدن (عبدالحسین آذرنگ) و فرهنگ گفته‌های الهام‌بخش (نازنین بنی‌اسدی) را تجربه کنید و آن را به دوستان و عزیزان خود اهدا کنید.

راهنمای آزمون کتابدار

نمایشگاه و فروشگاه کتاب

فروشگاه لوازم کتابخانه‌ای

مجلۀ الکترونیکی
فهرست کتاب‌های موجود
دانش آموختگان کتابداری
سایت‌های مفید

درسنامه‌ها، خلاصه درس‌ها، واحدهای درسی و  سرفصل‌های کتابداری

فهرست کتاب‌های کتابداری(1390 تا 1391)

انتشارات سال 1390 کتابدار

انتشارات سال 1389 کتابدار

 فایل PDF کتاب‌های 1389 و 1390 کتابدار

فهرست کل کتاب‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

(از همۀ ناشران)

فهرست کتاب‌های پیشنهادی سازمان سنجش برای کتابداری پزشکی

به زودی منتشر می‌شود

 

 خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع‌رسانی. حمید محسنی

 نمونه صفحه‌هایی از بخش‌های مختلف

مجموعه‌سازی (104-121)                       فهرستنویسی توصیفی (129-135)

 فهرستنویسی موضوعی (155-159)         فهرستویسی رایانه‌ای (179-183)

ردۀ کنگره (212-215)                              ردۀ دیوئی (250-251)

مرجع‌شناسی (255-275)          ادغامی از بخش‌های دیگر (298-299؛ 390-394؛ 426-430؛ 450-451)

بازگشت به صفحۀ اصلی راهنمای آزمون کتابدار

   

www.ketabdar.org

Designed by Ketabdar Co.