لذت مطالعه کتاب تاریخ تمدن (عبدالحسین آذرنگ) و فرهنگ گفته‌های الهام‌بخش (نازنین بنی‌اسدی) را تجربه کنید و آن را به دوستان و عزیزان خود اهدا کنید.

 

کتاب‌سنجی، وب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی

 

 

                                                                                           

نمایشگاه و فروشگاه کتاب

فروشگاه لوازم کتابخانه‌ای

مجلۀ الکترونیکی
فهرست کتاب‌های موجود
دانش آموختگان کتابداری
سایت‌های مفید

درسنامه‌ها، خلاصه درس‌ها، واحدهای درسی و  سرفصل‌های کتابداری

فهرست کتاب‌های کتابداری(1390 تا 1391)

انتشارات سال 1390 کتابدار

انتشارات سال 1389 کتابدار

 فایل PDF کتاب‌های 1389 و 1390 کتابدار

فهرست کل کتاب‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

(از همۀ ناشران)

فهرست کتاب‌های پیشنهادی سازمان سنجش برای کتابداری پزشکی

به زودی منتشر می‌شود

 فهرستی از مجموعۀ کتاب‌سنجی، وب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی نشر کتابدار

     1.  از کتابسنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها. زیر نظر دکتر فریده عصاره، با همکاری غلام حیدری، فیروزه زارع فراشبندی، محسن حاجی زین‌العابدینی و مقدمه‌ای از دکتر عباس حری

معرفی کتاب            دربارۀ نویسندگان          صفحۀ عنوان و حقوقی

فهرست مطالب        صفحات مقدماتی          مقدمۀ دکتر حری                 

بخش‌هایی از فصل اول

 

    2. علم‌سنجی در حوزۀ پزشکی (مجموعه مقالات دومین همایش  ملی پژوهش و تولید علم در حوزۀ پزشکی). به کوشش افشین موسوی چلک، آرام تیرگر، موسی یمین فیروز

معرفی کتاب           دربارۀ نویسندگان           صفحۀ عنوان و حقوقی 

فهرست مطالب       صفحات مقدماتی

 

   3.  مقدمه‌ای بر وب‌سنجی. تألیف مایکل ثلوال. ترجمۀ دکتر محمد حسن‌زاده و سید مهدی حسینی و فاطمه نویدی

معرفی کتاب            دربارۀ نویسنده             صفحۀ عنوان و حقوقی 

فهرست مطالب        صفحات مقدماتی

 

   

www.ketabdar.org

Designed by Ketabdar Co.

Viagra is used for the treatment of erectile dysfunction in men and you can buy viagra online from some genuine online drug stores. Cialis is also an alternative for this problem and you can also buy cialis online. casino online provides you with the best possible price for these medications.