لذت مطالعه کتاب تاریخ تمدن (عبدالحسین آذرنگ) و فرهنگ گفته‌های الهام‌بخش (نازنین بنی‌اسدی) را تجربه کنید و آن را به دوستان و عزیزان خود اهدا کنید.

لوح فشردۀ کتابشناسی ملی ایران و مستندهای کتابخانۀ ملی ایران

نمایشگاه و فروشگاه کتاب

فروشگاه لوازم کتابخانه‌ای

مجلۀ الکترونیکی
فهرست کتاب‌های موجود
دانش آموختگان کتابداری
سایت‌های مفید

درسنامه‌های کتابدار و سرفصل‌های کتابداری

فایل‌های کمک درسی کتابدار (پاورپوینت یا پی‌دی‌اف درس‌ها)

فهرست کتاب‌های کتابداری(1390 تا 1391)

انتشارات سال 1390 کتابدار

انتشارات سال 1389 کتابدار

فهرست کل کتاب‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی (از همۀ ناشران)

فهرست اختصاصی کتاب‌های نشر کتابدار همراه با چکیده

فهرست کتاب‌های پیشنهادی سازمان سنجش برای کتابداری پزشکی

به زودی منتشر می‌شود

 

لوح فشــــردۀ ویرایش پانزدهم (بهار 90) کتابشناسی ملــــی ایران و لوح فشــــردۀ نگـــــارش اول مستندهای کتابخانۀ ملی ایران منتشر شد. برای دریافت لوح فشرده و یا کسب اطلاعات بیشتر با انتشارات کتابدار تماس بگیرید.

 

   

www.ketabdar.org

Designed by Ketabdar Co.

Viagra is used for the treatment of erectile dysfunction in men and you can buy viagra online from some genuine online drug stores. Cialis is also an alternative for this problem and you can also buy cialis online. casino online provides you with the best possible price for these medications.