تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه آنيسه نما (وابسته به موسسه فرهنگي هنري آنيسه نما)
ايكس. ام. ال. در كتابخانه‌ها
ناشر: نشر چاپار،نشر آنيسه‌ نما
پديدآور: روي تنانت؛ مهدي عليپور‌حافظي؛ يعقوب نوروزي
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
نشانه‌شناسي رسانه‌ها
ناشر: چاپار،آنيسه ‌نما
پديدآور: مارسل دانسي؛ گودرز ميراني؛ بهزاد دوران
قيمت: 55000 ريال قيمت کتابدار: 55000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1