تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه درسنامه هاي كتابدار- درسنامه هاي دكترا
درآمدي بر اطلاع‌شناسي كاركردها و كاربردها
ناشر: نشر كتابدار،دما
پديدآور: عباس حري
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
نظريه‌هاي رفتار اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كرن‌اي فيشر؛ ساندا اردلز؛ لين(اي.اف) مك‌كچني
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
تعامل بازيابي اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پيتر اينگورسن؛ هاجر ستوده؛ بهاره پورحسن
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
اطلاعات و جريان اطلاعات در سازمان‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي صادق‌زاده‌وايقان؛ محمد حسن‌زاده؛ اعظم نجفقلي‌نژاد
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
رفتار اطلاعاتي: يك غريزه تكاملي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آماندا اسپينك؛ زاهد بيگدلي؛ فاطمه رفيعي‌نسب
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
نظريه هاي خدمات مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عصمت مومني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2