تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (61) عنوان با کلید واژه علم و دانش
چون و چرايي در باب سياستهاي نشر كتاب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 75000 ريال قيمت کتابدار: 75000 ريال
اينترنت و جامعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جيمز اسلوين؛ عباس گيلوري؛ علي رادباوه
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
جامعه اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جان فيدر؛ علي رادباوه؛ عباس گيلوري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
شمه‌اي از كتاب، كتابخانه و نشر كتاب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: توران(خمارلو) ميرهادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
كودك و مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد يغمايي؛ محمد خندان
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه‌هاي علوم انساني و اجتماعي (براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، اعضاي هيئت علمي و استادان راهنماي پايان‌ن
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
آموزش سواد اطلاعاتي: مفاهيم، روش‌ها و برنامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ
قيمت: 110000 ريال قيمت کتابدار: 110000 ريال
دانش: سنجش و اندازه‌گيري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: يوگش مالهوترا؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
مديريت دانش: مفاهيم و زيرساخت‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 7