تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (5) عنوان با کلید واژه مرجع شناسي و مراجع- واژه نامه ها/ فرهنگهاي عمومي
مرجع‌شناسي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كريشان كومار؛ جيران خوانساري؛ مرضيه سيامك
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
فرهنگ گفته‌هاي الهام‌بخش: فارسي به انگليسي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نازنين بني‌اسدي
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
مرجع‌شناسي عمومي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهردخت وزيرپور‌كشميري؛ مسعود گلزاري
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
مرجع‌شناسي (تخصصي و عمومي فارسي و غيرفارسي) مجموعه 7 جلدي با قاب مخصوص
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ آيدين آذري؛ محسن عزيزي
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
مرجع‌شناسي عمومي و تخصصي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ محسن عزيزي
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1