تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (14) عنوان با کلید واژه مرجع شناسي و مراجع- خدمات مرجع ديجيتال
كتابخانه‌هاي الكترونيكي و كتابداران مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ محسن عزيزي؛ حميد محسني
قيمت: 13000 ريال قيمت کتابدار: 13000 ريال
راهنماي توصيفي وب سايت پايان‌نامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: طاهره پيشكام‌داد
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
وب‌سايت‌هاي خوب، براي بچه‌هاي خوب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمدرامين نادري؛ مهدي زاهدي‌نوقاني؛ مهري پريرخ
قيمت: 12000 ريال قيمت کتابدار: 12000 ريال
منابع اطلاعاتي در حوزه علوم پزشكي و سلامت
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نويدي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
يادگيري الكترونيكي و كتابخانه ديجيتال
ناشر: نشر كتابدار،چاپار
پديدآور: جان سيكر؛ اكبر مجيدي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
منابع اطلاعاتي در حوزه‌هاي مديريت، اقتصاد و بودجه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ محمد افشاري‌نظري
قيمت: 190000 ريال قيمت کتابدار: 190000 ريال
نرم‌افزارهاي كد منبع‌باز كتابداري و اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌اصغر شريفي‌نيا؛ فرشته سپهر
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
مرجع‌شناسي (تخصصي و عمومي فارسي و غيرفارسي) مجموعه 7 جلدي با قاب مخصوص
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ آيدين آذري؛ محسن عزيزي
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
مرجع مجازي: بهترين رويكردها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ام.‌كاتلين كرن؛ علي‌اكبر خاصه؛ رحيم عليجاني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
گوگل براي كتابداران و متخصصان اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اميررضا اصنافي؛ مريم پاكدامن‌نائيني
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2