تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (18) عنوان با کلید واژه مرجع شناسي و مراجع- پايگاههاي اطلاعاتي مرجع
كتابخانه‌هاي الكترونيكي و كتابداران مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ محسن عزيزي؛ حميد محسني
قيمت: 13000 ريال قيمت کتابدار: 13000 ريال
مرجع‌شناسي اسلامي ‌(معرفي مهم‌ترين مراجع چاپي و الكترونيكي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: افشين موسوي‌چلك؛ اسدالله آزاد
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
راهنماي توصيفي وب سايت پايان‌نامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: طاهره پيشكام‌داد
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
مرجع‌شناسي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كريشان كومار؛ جيران خوانساري؛ مرضيه سيامك
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
دستيابي به اطلاعات در محيط ديجيتال: از تئوري تا عمل
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عاصفه عاصمي؛ غفارلو بهارلو؛ حميد محسني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
دايره‌المعارف‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ آيدين آذري
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
نمايه‌نامه‌ها و چكيده‌نامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ محسن عزيزي
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
منابع جغرافيايي، زندگينامه‌اي و دولتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ آيدين آذري
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
منابع ارجاع آماده (آلمانك‌ها، سالنامه‌ها، دستنامه‌ها، نشان‌نامه‌ها)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ آيدين آذري
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
منابع اطلاعاتي در حوزه علوم پزشكي و سلامت
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نويدي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3