تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (8) عنوان با کلید واژه مرجع شناسي و مراجع- اصول و كار مرجع
كتابشناسي‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ آيدين آذري؛ حميد محسني
قيمت: 12000 ريال قيمت کتابدار: 12000 ريال
خدمات مرجع و اطلاع‌رساني: مجموعه مقالات اولين همايش سراسري اتحاديه انجمن‌هاي علمي - دانشجويي كتابداري و ...
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عباس حري؛ علي اكبري؛ مونا مهديان
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
مرجع‌شناسي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كريشان كومار؛ جيران خوانساري؛ مرضيه سيامك
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
اصول كار مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ فرشته سپهر؛ حميد محسني
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
مرجع‌شناسي (تخصصي و عمومي فارسي و غيرفارسي) مجموعه 7 جلدي با قاب مخصوص
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ آيدين آذري؛ محسن عزيزي
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
مرجع مجازي: بهترين رويكردها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ام.‌كاتلين كرن؛ علي‌اكبر خاصه؛ رحيم عليجاني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
مرجع‌شناسي عمومي و تخصصي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ محسن عزيزي
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
نظريه هاي خدمات مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عصمت مومني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2