تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (20) عنوان با کلید واژه مباحث نظري- اطلاعات و ارتباطات
اينترنت و جامعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جيمز اسلوين؛ عباس گيلوري؛ علي رادباوه
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
جامعه اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جان فيدر؛ علي رادباوه؛ عباس گيلوري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
شناخت اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آرتورجك ميدوز؛ محمد خندان؛ مهدي محامي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
مباني علم اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ملاني‌جي. نورتون؛ جواد بشيري؛ محسن عزيزي
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
درآمدي بر اطلاع‌شناسي كاركردها و كاربردها
ناشر: نشر كتابدار،دما
پديدآور: عباس حري
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
شمه‌اي از اطلاعات و ارتباطات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
نظريه‌هاي رفتار اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كرن‌اي فيشر؛ ساندا اردلز؛ لين(اي.اف) مك‌كچني
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
نشر و اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
مديريت دانش و علوم اطلاعات: پيوندها و برهم كنش‌ها (مجموعه مقالات همايش ملي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ سيداميد فاطمي؛ ابراهيم عمراني
قيمت: 320000 ريال قيمت کتابدار: 320000 ريال
تعامل بازيابي اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پيتر اينگورسن؛ هاجر ستوده؛ بهاره پورحسن
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3