تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه مباحث نظري- اخلاق حرفه اي
اخلاق حرفه‌اي كتابداران و اطلاع‌رسانان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: انجمن كتابداران قم؛ عليرضا اسفندياري‌مقدم
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
از اخلاق حرفه‌اي دانش‌كاران تا اخلاق اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: لعبت درخشاني؛ سعيد رضايي‌شريف‌آبادي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1