تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (21) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- همايشها
ترويج علم: چشم اندازها، فرصت‌ها، چالش‌ها (مجموعه مقالات دومين همايش سراسري اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشويي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (ادكا) 14 و 15
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: سعيد رضايي‌شريف‌آبادي؛ زهرا شاملو
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
آرشيو، كتابخانه و موزه: وجوه اشتراك و افتراق
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: سعيد رضايي‌شريف‌آبادي؛ نگين نيكومنظري؛ علي سوري
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
خدمات مرجع و اطلاع‌رساني: مجموعه مقالات اولين همايش سراسري اتحاديه انجمن‌هاي علمي - دانشجويي كتابداري و ...
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عباس حري؛ علي اكبري؛ مونا مهديان
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
كتابخانه‌هاي آموزشگاهي: پوياسازي نظام آموزشي و مشاركت در فرآيند ياددهي - يادگيري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ؛ شعله ارسطوپور
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
مديريت دانش و علوم اطلاعات: پيوندها و برهم كنش‌ها (مجموعه مقالات همايش ملي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ سيداميد فاطمي؛ ابراهيم عمراني
قيمت: 320000 ريال قيمت کتابدار: 320000 ريال
وب‌سايت كتابخانه‌اي دانشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: افشين موسوي‌چلك؛ سيدعلي‌اصغر رضوي؛ ميترا قياسي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
مباني حرفه كتابداري و اطلاع‌رساني در ايران: مجموعه مقالات اولين همايش كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فاطمه پازوكي؛ ابوذر رمضاني؛ كيانوش رشيدي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
علم‌سنجي در حوزه پزشكي: مجموعه مقالات دومين همايش ملي پژوهش و توليد علم در حوزه پزشكي بابل، دانشگاه علوم پزشكي بابل، آذرماه 1389
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: افشين موسوي‌چلك؛ آرام تيرگر؛ موسي يمين‌فيروز
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
سازماندهي اطلاعات: رويكردها و راهكارهاي نوين (مجموعه مقالات اولين همايش سالانه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني)
ناشر: نشر كتابدار،نشر كتابدار
پديدآور: داريوش عليمحمدي؛ محسن حاجي‌زين‌العابديني
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
نمايه‌سازي و چكيده‌نويسي: كاربردها، پيشرفت‌ها، تنگناها و راهكارها: مجموعه مقالات يازدهمين همايش سراسري انجمن علمي - دانشجويي ...
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رويا برادر؛ زهره احمدي‌فرد
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3