تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- كليات
شمه‌اي از كتاب، كتابخانه و نشر كتاب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
شناختي از دانش‌شناسي (علوم كتابداري و دانش‌رساني)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: هوشنگ ابرامي؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطلاع‌رساني: بازشناسي مباني ارزشي كتاب، كتابخانه و كتابداري در عصر جديد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
ماخذشناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الكترونيكي در اينترنت
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پروين(استعلامي) انوار
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
خلاصه مباحث كتابداري و اطلاع رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني؛ .
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
كتابخانه هاي آينده
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مايكل باكلند؛ بابك پرتو
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2