تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (5) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- ساختمان، تجهيزات و معماري
ساختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و برنامه‌ريزي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پرويز عازم
قيمت: 220000 ريال قيمت کتابدار: 220000 ريال
ساختمان و تجهيزات كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شهرزاد طاهري‌لطفي؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
دانشنامه معماري ساختمان و تجهيزات كتابخانه: جامع‌ترين اطلاعات درباره برنامه‌ريزي، معماري، خصوصيات فني و تاسيساتي، ناحيه‌هاي ساختمان، روابط فضايي، ...
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: بابك پرتو
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
استانداردهاي وسايل و تجهيزات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شيرين تعاوني
قيمت: 380000 ريال قيمت کتابدار: 380000 ريال
ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني دركتابخانه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اميررضا اصنافي؛ مهدي رحماني
قيمت: 450000 ريال قيمت کتابدار: 450000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1