تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- خدمات عمومي و كتابخانه اي
خدمات عمومي كتابخانه و شيوه‌هاي آن
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1