تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- تاريخ و اصول
تاريخ و فلسفه كتابداري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آجيت‌كمار موكهرجي؛ اسدالله آزاد
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
سرگذشت كتابخانه‌ها در ايران
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مرتضي محمدنياسماكوش؛ حسن اشرفي‌ريزي؛ حسين محمدي
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
اسنادي از تاراج كتابخانه سلطنتي
ناشر: نشر كتابدار،كتابخانه ملي ايران
پديدآور: فاطمه قاظيها
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
نظريه هاي خدمات مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عصمت مومني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1