تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (11) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- براي غيرمتخصصان
كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: توران(خمارلو) ميرهادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
انتخاب و تهيه منابع اطلاعاتي براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
آماده‌سازي منابع اطلاعاتي در كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نصرت رياحي‌نيا؛ حميد محسني
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
دستيابي به اطلاعات در محيط ديجيتال: از تئوري تا عمل
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عاصفه عاصمي؛ غفارلو بهارلو؛ حميد محسني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
كتابخانه مهد كودك
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فاطمه بختياري؛ حميد محسني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
ارزشها و جذابيتهاي كتابداري و اطلاع‌رساني: بازشناسي مباني ارزشي كتاب، كتابخانه و كتابداري در عصر جديد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
اطلاع‌يابي در اينترنت: مجموعه سواد اطلاعاتي پايه براي دانشجويان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌حسين قاسمي؛ پروانه قاسمي؛ نصرت جوامع
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
ماخذشناسي و استفاده از كتابخانه و منابع الكترونيكي در اينترنت
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پروين(استعلامي) انوار
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
آماده‌سازي منابع اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: طيبه شهميرزادي؛ سوسن قريشي؛ حميد محسني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2