تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه فناوا- استانداردها
آمادگي الكترونيكي: بررسي و ارزيابي مدل‌هاي الكترونيكي در سطح ملي و سازماني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فرناز مسگرزاده؛ فرشته سپهر
قيمت: 35000 ريال قيمت کتابدار: 35000 ريال
استانداردها و اصول تشكيل مجموعه براي كتابخانه‌هاي ديجيتال به انضمام استاندارد كدگذاري و انتقال فراداده‌ها (متس)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شيرين(خالقي) تعاوني
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتال
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ميترا صميعي
قيمت: 280000 ريال قيمت کتابدار: 280000 ريال
استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ميترا صميعي
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1