تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (8) عنوان با کلید واژه علم و دانش- نشر و ناشران اطلاعات
چون و چرايي در باب سياستهاي نشر كتاب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 75000 ريال قيمت کتابدار: 75000 ريال
شمه‌اي از كتاب، كتابخانه و نشر كتاب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
حقوق نسخه‌برداري در آئينه قضاوت
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي بيان‌فر؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
آشنايي با چاپ و نشر در روابط عمومي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
نشر و اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
نرم‌افزارهاي كد منبع‌باز كتابداري و اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌اصغر شريفي‌نيا؛ فرشته سپهر
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
نشر الكترونيك: رويكردها و مسائل: مجموعه مقاله‌هاي هفتمين همايش سراسري اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (ادكا) 1393
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: داريوش مطلبي؛ امير شكوهيان‌يزدي‌كوهبناني؛ مونا طاووسي
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
از اين سو و آن سو (ذستچيني از نوشتارها و گفتارها)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2