تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه علم و دانش- مطالعه و كتابخواني
كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: توران(خمارلو) ميرهادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
كودك و مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد يغمايي؛ محمد خندان
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
فرهنگ مطالعه در ايران: فرصت‌ها و تهديدها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عصمت مومني؛ ابوالقاسم عيسي‌مراد
قيمت: 550000 ريال قيمت کتابدار: 550000 ريال
ادبيات كودكان: روشهاي تقويت مهارت مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: خاويرگارسيا سابرينو؛ حيدر مختاري؛ محمدجعفر سعادت
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1