تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (17) عنوان با کلید واژه علم و دانش- مديريت دانش
دانش: سنجش و اندازه‌گيري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: يوگش مالهوترا؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
مديريت دانش: مفاهيم و زيرساخت‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
مديريت دانش و علوم اطلاعات: پيوندها و برهم كنش‌ها (مجموعه مقالات همايش ملي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ سيداميد فاطمي؛ ابراهيم عمراني
قيمت: 320000 ريال قيمت کتابدار: 320000 ريال
عصر اطلاعات و دولت دسترس‌پذير
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نويدي؛ سيدمهدي حسيني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
همگرايي رايانش ابري و معماري خدمت‌گرا
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: بابك اخگر؛ امين حكيم؛ سيدوحيد عماداسلام‌اسكويي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
اطلاعات و جريان اطلاعات در سازمان‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي صادق‌زاده‌وايقان؛ محمد حسن‌زاده؛ اعظم نجفقلي‌نژاد
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
مديريت دانش: آموزه‌هايي از مهندسي دانش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جي ليبوويتز؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
دانش و ترجمان دانش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اورانوس تاج‌الديني؛ علي سادات‌موسوي؛ فهيمه باب‌الحوائجي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
مديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابزار مديريت دانش فرايند‌گرا
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مينا رنجبرفرد؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
فناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سوي اقتصاد ديجيتال
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فريم توربان،؛ ليندا ولونينو؛ زهير حياتي
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3