تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (9) عنوان با کلید واژه علم و دانش- علم سنجي/ و ساير سنجه هاي كمي
دانش: سنجش و اندازه‌گيري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: يوگش مالهوترا؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
مقدمه‌اي بر وب‌سنجي: تحقيقات كمي وب در علوم اجتماعي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مايكل ثلوال؛ محمد حسن‌زاده؛ مهدي حسيني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
علم‌سنجي در حوزه پزشكي: مجموعه مقالات دومين همايش ملي پژوهش و توليد علم در حوزه پزشكي بابل، دانشگاه علوم پزشكي بابل، آذرماه 1389
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: افشين موسوي‌چلك؛ آرام تيرگر؛ موسي يمين‌فيروز
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
پژوهش و توليد علم در حوزه پزشكي (مجموعه مقالات سومين همايش ملي پژوهش و توليد علم در حوزه پزشكي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: موسي يمين‌فيروز؛ افشين موسوي‌چلك؛ آرام تيرگر
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
از كتاب‌سنجي تا وب‌سنجي: تحليلي بر مباني، ديدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فريده عصاره؛ غلامرضا حيدري؛ فيروزه زارع‌فراشبندي
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
دانشنامه‌ي علم‌سنجي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويرجيل‌پاسكوئاله ديوداتو؛ غلامرضا حيدري؛ روح‌الله خادمي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
مصورسازي ساختار علم
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: بنيامين وارگاس‌كويسادا؛ فليكس د. موياآنگون؛ اشرف ملكي
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
علم‌سنجي: مفاهيم نظري و عملي (مجموعه مقاله‌هاي ششمين همايش سراسري اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي كتابداري و اطلاع‌رساني ايران (آد كا) 1392
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالرضا نوروزي‌چاكلي؛ مليحه طاهري؛ زهرا ساروخاني
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
كتابسنجي: مباحث نظري و عملي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالصمد كرامت فر؛ حمزه علي نور محمدي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2