تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه علم و دانش- سواد اطلاعاتي
آموزش سواد اطلاعاتي: مفاهيم، روش‌ها و برنامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ
قيمت: 110000 ريال قيمت کتابدار: 110000 ريال
رهنمودها و استانداردهاي كتابخانه‌هاي آموزشگاهي به انضمام رهنمودهايي براي توسعه سواد اطلاعاتي و فراگيران قرن بيست و يكم
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ناهيد انتظاريان؛ وجيهه حسيني؛ نيره دادخواه
قيمت: 45000 ريال قيمت کتابدار: 45000 ريال
اصول كار مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ فرشته سپهر؛ حميد محسني
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
سواد اطلاعاتي در مدارس
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: وحيده كاشي‌نهنجي؛ معصومه مجد
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
اطلاع‌يابي در اينترنت: مجموعه سواد اطلاعاتي پايه براي دانشجويان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌حسين قاسمي؛ پروانه قاسمي؛ نصرت جوامع
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
آموزش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: نرگس خالقي؛ مرضيه سيامك؛ جيران خوانساري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2