تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه علم و دانش- زبان شناسي
داستان نگارش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اندرو رابينسون؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري؛ زهره ميرحسيني
قيمت: 800000 ريال قيمت کتابدار: 800000 ريال
جرم‌واژه: كشف جرم از طريق زبان‌شناسي حقوقي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جان اولسون؛ سيروس عزيزي؛ نگار مومني
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1