تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه علم و دانش- تعامل اطلاعاتي انسان
رفتار اطلاعاتي: يك غريزه تكاملي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آماندا اسپينك؛ زاهد بيگدلي؛ فاطمه رفيعي‌نسب
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1