تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (12) عنوان با کلید واژه سازماندهي اطلاعات- فهرستنويسي
راهنماي بهره‌گيري از ابزارهاي فهرست‌نويسي موضوعي، رده‌بندي و نمايه‌سازي در كتابخانه‌هاي علوم پزشكي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پروانه مديراماني؛ فاطمه رهادوست
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
فهرستنويسي و سازماندهي منابع ديجيتالي: راهنماي كتابداران
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آن ميچل؛ برايان سرت؛ زهير حياتي
قيمت: 230000 ريال قيمت کتابدار: 230000 ريال
راهنماي استفاده از سرعنوان‌هاي موضوعي كتابخانه كنگره
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فيروزان زهادي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
اجراي اف آر بي آر در كتابخانه‌ها: مباحث كليدي و خط سيرهاي آتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: يين جانگ؛ آتنا سالابا؛ عباس گيلوري
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
نمايه‌سازي و چكيده‌نويسي: كاربردها، پيشرفت‌ها، تنگناها و راهكارها: مجموعه مقالات يازدهمين همايش سراسري انجمن علمي - دانشجويي ...
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رويا برادر؛ زهره احمدي‌فرد
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
دستنامه قواعد فهرستنويسي
ناشر: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،نشر كتابدار
پديدآور: ماندانا صديق‌بهزادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
آشنايي با مباني آر دي اي (توصيف و دسترسي منبع)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كريس اليور؛ عباس گيلوري
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
فهرستنويسي و رده‌بندي منابع اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهير حياتي؛ طاهره جوكار
قيمت: 450000 ريال قيمت کتابدار: 450000 ريال
فهرستنويسي موضوعي: اصول و روشها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌اكبر پوراحمد؛ محمدرضا حسني؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
فهرستنويسي: اصول و روشها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي؛ سيدمهدي طاهري
قيمت: 220000 ريال قيمت کتابدار: 220000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2