تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه سازماندهي اطلاعات- رده كنگره
راهنماي بهره‌گيري از ابزارهاي فهرست‌نويسي موضوعي، رده‌بندي و نمايه‌سازي در كتابخانه‌هاي علوم پزشكي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پروانه مديراماني؛ فاطمه رهادوست
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
رده‌بندي كتابخانه كنگره: نظريه، توسعه و كاربرد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهير حياتي؛ طاهره جوكار؛ نيلوفر برهمند
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
رده PJA ادبيات عربي براساس نظام رده‌بندي كتابخانه كنگره
ناشر: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،نشر كتابدار
پديدآور: باسمه رضايي
قيمت: 230000 ريال قيمت کتابدار: 230000 ريال
فهرستنويسي و رده‌بندي منابع اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهير حياتي؛ طاهره جوكار
قيمت: 450000 ريال قيمت کتابدار: 450000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1