تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (4) عنوان با کلید واژه سازماندهي اطلاعات- ابزارهاي سازماندهي
نشانه مولف فارسي: جدول سه رقمي مبتني بر كاتر - سن‌برن
ناشر: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،نشر كتابدار
پديدآور: اميرمسعود نيكبخت‌جم؛ پوري سلطاني
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
رده PJA ادبيات عربي براساس نظام رده‌بندي كتابخانه كنگره
ناشر: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،نشر كتابدار
پديدآور: باسمه رضايي
قيمت: 230000 ريال قيمت کتابدار: 230000 ريال
نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي در ايران
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محسن حاجي‌زين‌العابديني؛ فاطمه پازوكي؛ سيروس داودزاده‌سالستاني
قيمت: 290000 ريال قيمت کتابدار: 290000 ريال
آماده‌سازي منابع اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: طيبه شهميرزادي؛ سوسن قريشي؛ حميد محسني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1