تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه درسنامه هاي كتابدار- راهنماي نگارش و پژوهش
راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه‌هاي علوم انساني و اجتماعي (براي دانشجويان تحصيلات تكميلي، اعضاي هيئت علمي و استادان راهنماي پايان‌ن
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1