تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (18) عنوان با کلید واژه درسنامه هاي كتابدار- درسنامه هاي منابع و خدمات مرجع
مرجع‌شناسي اسلامي ‌(معرفي مهم‌ترين مراجع چاپي و الكترونيكي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: افشين موسوي‌چلك؛ اسدالله آزاد
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
مرجع‌شناسي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كريشان كومار؛ جيران خوانساري؛ مرضيه سيامك
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
اصول كار مرجع
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ فرشته سپهر؛ حميد محسني
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
دايره‌المعارف‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ آيدين آذري
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
نمايه‌نامه‌ها و چكيده‌نامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ محسن عزيزي
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
منابع جغرافيايي، زندگينامه‌اي و دولتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ آيدين آذري
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
منابع ارجاع آماده (آلمانك‌ها، سالنامه‌ها، دستنامه‌ها، نشان‌نامه‌ها)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ حميد محسني؛ آيدين آذري
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
واژه‌نامه‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ويليام كتس؛ آيدين آذري؛ حميد محسني
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
منابع اطلاعاتي در حوزه علوم پزشكي و سلامت
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نويدي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
مرجع‌شناسي عمومي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهردخت وزيرپور‌كشميري؛ مسعود گلزاري
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3