تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (5) عنوان با کلید واژه درسنامه هاي كتابدار- درسنامه هاي مديريت دانش
مديريت دانش: مفاهيم و زيرساخت‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمد حسن‌زاده
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
همگرايي رايانش ابري و معماري خدمت‌گرا
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: بابك اخگر؛ امين حكيم؛ سيدوحيد عماداسلام‌اسكويي
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
اطلاعات و جريان اطلاعات در سازمان‌ها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي صادق‌زاده‌وايقان؛ محمد حسن‌زاده؛ اعظم نجفقلي‌نژاد
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
مديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابزار مديريت دانش فرايند‌گرا
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مينا رنجبرفرد؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
مديريت دانش فرايندگرا: از راهبرد تا كاربست
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: بابك اخگر؛ محمد حسن‌زاده
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1