تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه درسنامه هاي كتابدار- درسنامه هاي مجموعه سازي
مجموعه‌سازي و خدمات تحويل مدرك (ويراست سوم)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 380000 ريال قيمت کتابدار: 380000 ريال
مديريت مجلات (ويراست 3)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1