تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (11) عنوان با کلید واژه درسنامه هاي كتابدار- درسنامه هاي سازماندهي اطلاعات
راهنماي بهره‌گيري از ابزارهاي فهرست‌نويسي موضوعي، رده‌بندي و نمايه‌سازي در كتابخانه‌هاي علوم پزشكي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پروانه مديراماني؛ فاطمه رهادوست
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
رده‌بندي كتابخانه كنگره: نظريه، توسعه و كاربرد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهير حياتي؛ طاهره جوكار؛ نيلوفر برهمند
قيمت: 200000 ريال قيمت کتابدار: 200000 ريال
فهرستنويسي و سازماندهي منابع ديجيتالي: راهنماي كتابداران
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: آن ميچل؛ برايان سرت؛ زهير حياتي
قيمت: 230000 ريال قيمت کتابدار: 230000 ريال
فهرستنويسي و رده‌بندي منابع اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: زهير حياتي؛ طاهره جوكار
قيمت: 450000 ريال قيمت کتابدار: 450000 ريال
نرم‌افزارهاي كتابخانه‌اي در ايران
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محسن حاجي‌زين‌العابديني؛ فاطمه پازوكي؛ سيروس داودزاده‌سالستاني
قيمت: 290000 ريال قيمت کتابدار: 290000 ريال
فهرستنويسي موضوعي: اصول و روشها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌اكبر پوراحمد؛ محمدرضا حسني؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
فهرستنويسي: اصول و روشها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي؛ سيدمهدي طاهري
قيمت: 220000 ريال قيمت کتابدار: 220000 ريال
فهرستنويسي رايانه‌اي: مفاهيم، شيوه‌ها و كاربرد نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در سازماندهي اطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رحمت‌الله فتاحي؛ سيدمهدي طاهري؛ فرشته ناقدي‌احمدي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
رده‌بندي دهدهي ديويي: راهنماي استفاده
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمود شمس‌بد
قيمت: 40000 ريال قيمت کتابدار: 40000 ريال
ذخيره و بازيابي اطلاعات و دانش: با تاكيد بر رويكردهاي نوين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: سيدمهدي طاهري
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2