تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (10) عنوان با کلید واژه ايران و ادبيات- ايران شناسي
زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان: سفرنامه كلارا كوليور رايس
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: كلاراكوليور رايس؛ اسدالله آزاد
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
تاريخ تمدن
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين آذرنگ
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
گنجينه هنر اسلام
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فيليپ بامبرو؛ مسعود گلزاري؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري
قيمت: 280000 ريال قيمت کتابدار: 280000 ريال
سيستان و بلوچستان‌نامه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ايرج افشار سيستاني
قيمت: 230000 ريال قيمت کتابدار: 230000 ريال
ايران 1 و 2 (2 جلدي، رنگي و كاغذ گلاسه)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ولاديمير گ لوكونين؛ مسعود گلزاري؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري
قيمت: 1000000 ريال قيمت کتابدار: 1000000 ريال
روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالحسين نوايي،؛ .
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
گزارش شكارهاي ناصرالدين شاه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فاطمه قاضيها
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
حكمت و سياست: گفتگو با دكتر سيد حسين نصر (از مجموعه تاريخ شفاهي و تصويري ايران معاصر)
ناشر: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،كتابخانه ملي ايران
پديدآور: به كوشش؛ حسين دهپاشي
قيمت: 340000 ريال قيمت کتابدار: 340000 ريال
آيندگان و روندگان: گفتگو با دكتر داريوش همايون (از مجموعه تاريخ شفاهي و تصويري ايران معاصر)
ناشر: كتابخانه ملي ايران
پديدآور: حسين دهپاشي
قيمت: 330000 ريال قيمت کتابدار: 330000 ريال
اقتصاد و امنيت: گفتگو با علينقي عاليخاني (از مجموعه تاريخ شفاهي و تصويري ايران معاصر)
ناشر: كتابخانه ملي ايران
پديدآور: حسين دهپاشي
قيمت: 350000 ريال قيمت کتابدار: 350000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2