کتابها را با تخفیف از سایت کتابدار تهیه کنید

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

تازه های کتابدار در سال 94

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادكتابسنجي: مباحث نظري و عملي استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال

حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتالفناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سوفراداده ها، موتورهاي كاوش وب و ميانكنش پذيري آنهاخدمات مرجع ديجيتال ويراست 2

استانداردهاي وسايل و تجهيزات كتابخانه و مراكز اطلجستجوي اطلاعات: از نياز تا باورادبيات كودكان: روشهاي تقويت مهارت مطالعهرده‌بندي دهدهي ديوئي: راهنماي عملي شماره‌سازي (وير

فرهنگ مطالعه در ايران: فرصت‌ها و تهديدهامديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابزذخيره و بازيابي اطلاعات و دانش: با تاكيد بر رويكرددانش و ترجمان دانش


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

تصميم گيري اخلاقي براي كتابخانه هاي ديجيتالمديريت حقوق رقمي: راهنماي عملي براي كتابداران در فزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار طبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،

باز شناختي ازدانش شناسي: گفتارهاي درباب علم اطلاع مديريت كارگاههاي آموزشي : چگونه برنامه ريزي واجرا نظريه هاي خدمات مرجع


ادامه/سایر کتابها

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

مفاهيم آمار توصيفي و استنباطي ويژه دانشجويان و داونمايه هاي تخصصي الكترونيكيدرآمدي براخلاق اطلاعات مباني ومفاهيم اخلاق اطلاعاتآواشناسي آكوستيك وشنيداري

كتابخانه هاي عمومي وعدالت اجتماعيپروتكل هاي مبادله اطلاعات دركتابخانه هاي ديجيتالي